Nye vegnamn i kommunen

Publisert
Seljord kommune

Samfunnsutvalet vedtek vegnamnet Industrivegen for ein vegparsell som går frå Bygdaråvegen og inn på industriområdet i Nordbygdi, og vegnamnet Dyrskuvegen på ein vegparsell som går frå industriområdet og ned til Dyrskuplassen.
Vedtaket er gjort etter reglane i lov om stadnamn.