Seljord kommune er glad for og stolt av å ha eit slikt flott museum i kommunen vår, og gler oss til samarbeid i åra som kjem!

Her kan du lese meir om Eva Bull Holte og museet i Åmotsdal: