Seljord kommune vedtok i dag, fredag 17. april 2020,  nye lokale forskrifter med påbod om heimekarantene for alle som har vore i Oslo og Viken fylker, utanom Kongsberg kommune. Forskrifta varar i sju-7-dagar frå og med 17.04.20 og til og med 24.04.20. Les heile forskrifta her.

Kommune opphevar lokalt innreiseforbod og følger nå dei nasjonale føreskriftene om opphald på fritidseigendom utanfor eiga bustadkommune. Dei nasjonale føreskriftene opnar for overnatting på fritidsbustader frå måndag 20. april. - Velkomen til Seljord !