Vi har lagt ut varsel om endring av reguleringsplan for Nordbygdi industriområde og varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Kvambekk. Du finn informasjon om båe på Høyringssidene våre.

  • Frist for å kome med innspel til  endring av reguleringsplanen for Nordbygdi industriområde er 17.april 2022
  • Frsit for å kome med innspel til oppstart av reguleringsarbeid for Kvambekk er 30.april 2022