Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV: Ring telefonnr. 40616218.  

Frå 300320 kan du søkje om økonomisk sosialhjelp digitalt via www.nav.no . Logg deg inn på din side på www.nav.no

Statlege tenester:  Dersom du har ein fast kontaktperson kan du skrive  til  han/henne i din digitale aktivitetsplan evt ringe/sende sms.
Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55553333 .  Arbeidsgjevarar brukar www.nav.no/bedrift  eller ringer 55553336.

Direkte nr til markedskontaktar:

  • Seljord, Kviteseid, Nissedal : 41223954 Tore Dag Lid
  • Fyresdal, Tokke, Vinje: 40476863 Margit K. Bergland
  • IA –rådgjevar : 99449230  Olav Aalandslid

Direkte nr til Seljord- statlege ytingar:

  • Anette Teitan Øya      tlf 41277059
  • Anita Haugen              tlf 41275964
  • Anne Birgit Sollid        tlf 41278627
  • Åse Wrålid                  tlf 41283592
  • Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211
  • Solbjørg Frantzen, ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV Vest-Telemark, Hotellvegen 42, 3880 Dalen.