Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 24. september kl. 10.30 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 17. september kl. 16.00 i gamlesalen, Granvin kulturhus

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime. Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar