Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 3. desember kl. 13:30 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Eldreråd:
Tysdag 3. desember kl.13:30 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Velferdsutvalet:
Tysdag 3. desember kl.09:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Kontrollutvalet:
Onsdag 4. desember kl 09:00 i møterom 1, Kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 12. desember kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida vår.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime. Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar