Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 21. november kl. .09.00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Velferdsutval
Tysdag 26. november kl. 09:00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Samfunnsutval
Onsdag  27. november kl. 09.00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 14. november kl. 09.00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida vår.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime.
Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar