Januar

14. Formannskap

19. Eldreråd/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

21. Administrasjonsutval

Februar

03. Samfunnsutval

04. Kommunestyret

11. Velferdsutval

18. Formannskap

Mars

11. Kommunstyre

25. Formannskap

April

07. Samfunssutval

08. Administrasjonsutval

15. Velferdsutval

20. Eldreråd/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

22. Formannskap

29. Kommunestyre

Juni

03. Velferdsutval

08. Eldreråd/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

09. Samfunnsutval

10. Formannskap

17. Kommunestyre 

 

August

19. Formannskap

24. Velferdsutval

25. Samfunnsutval

31. Administrasjonsutval

September

02. Kommunestyret

14. Eldreråd/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

23. Formannskap

28. Velferdsutval

29. Samfunnsutval

 

Oktober

07. Kommunestyret

28. Formannskap

November

04. Kommunsestyret (budsjett)

15. Eldreråd/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

16. Samfunnutval

17. Velferdsutval

18. Administrasjonsutval

18. Kommunestyret

25. Formannskap

Desember

02. Kommunestyret

07. Velferdsutval

08. Samfunnsutval

16. Kommunestyret  (budsjett)