Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 29. oktober kl. 11.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Samfunnsutval:
Onsdag  14. oktober kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Velferdsutval:
Onsdag 14. oktober kl. 09:00 i møterom 1, Kommunehuset

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 13. oktober kl. 13:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Eldreråd:
Tysdag 13. oktober kl.13:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Kontrollutvalet:
Onsdag 7. oktober kl. 09:00 i kommunestyresalen., Kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 15. oktober kl. 18.00 i gamlesalen, Granvin kulturhus

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime. Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar