Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 13. juni kl. 09.00 i kommunestyresalen, kommunehuset
Plan, miljø og teknisk utval:
Onsdag  12. juni kl. 09.00 i kommunestyresalen, kommunehuset
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 4. juni kl. 13:30 i møterom 1. etg., kommunehuset
Eldreråd:
Tysdag 4. juni kl.13:30 i møterom 1. etg., kommunehuset
Kommunestyret:
Torsdag 20. juni kl. 09:00 i kommunestyresalen, kommunehuset