Formannskap/økonomiutval:
Mandag 13. januar kl. 11.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 23. januar kl. 11.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Samfunnsutval:
Onsdag  22. januar kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 21. januar kl. 13:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Eldreråd:
Tysdag 21. januar kl.14:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida vår.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime. Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar