Redigert plan for politiske møte er klar.

SELJORD  KOMMUNE
Møteplan juni 2022

Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 9. juni kl. 09:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Samfunnsutval:
Onsdag  8. juni kl. 09:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 2. juni kl. 13:00 i møterom 3, Kommunehuset

Eldreråd:
Tysdag  2. juni kl. 11:00 i møterom 3, Kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 16. juni kl. 09:00 på Lien Fjellgard

Sakspapira vert lagt ut på www.seljord.kommune.no .
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida vår.

Minner om spørjetimen til kommunestyret, sjå heimesida www.seljord.kommune.no

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar