Samfunnsutval:
Onsdag  9. februar kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Eldreråd:
Tysdag  1. februar kl. 13:00 i møterom 3, Kommunehuset

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 1. februar kl. 14:00 i møterom 3, Kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 17. februar kl. 18.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Sakspapira vert lagt ut på heimesida vår, sjå Politikk og organisasjon/Politiske utval

Kommunestyremøte kan du fylgje på web-tv på heimesida vår.

Minner om spørjetimen til kommunestyret.

 

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar