Samfunnsutval:
Onsdag  2. desember kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Velferdsutval:
Tysdag 1. desember kl. 09:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 1. desember kl. 13:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Eldreråd:
Tysdag 1. desember kl.13:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Kontrollutvalet:
Onsdag 2. januar kl. 09:00 i møterom 1. etg., Kommunehuset

Administrasjonsutval:
Måndag 14. desember kl. 08:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 10. desember kl. 09.00 i gamlesalen, Granvin

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida vår.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime.
Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar