Formannskap/økonomiutval:
Tysdag 27. august kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Samfunnsutval:
Onsdag  26. august kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Velferdsutval:
Torsdag 25. august kl. 09:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 25. august kl. 13:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Eldreråd:
Tysdag 25. august kl. 13:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

 

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime. Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar