Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 22. august kl. 09.00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Plan, miljø og teknisk utval:
Onsdag  21. august kl. 09.00 i kommunestyresalen, kommunehuset

Ordføraren inviterer til ein prat over ein kaffekopp: 
Granvin Kulturhus fredag 29. august kl 10:00 - 12:00.

Sakspapira vert lagt ut på heimesida og kommunehuset. 
Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på heimesida vår.

Minner om spørjetimen til kommunestyret:  I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime.
Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.

Halfdan Haugan
Ordførar