Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 7. april kl. 11.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Formannskap/økonomiutval:
Onsdag 27. april kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Samfunnsutval:
Onsdag  6. april kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Eldreråd:
Onsdag  6. april kl. 10:00 i møterom 1, Kommunehuset

Sakspapira vert lagt ut på nettsidene våre, sjå Politikk og organisasjon.
Kommunestyremøtet kan du fylgje på web-tv på heimesida og Facebooksida vår.
Minner om spørjetimen til kommunestyret, sjå heimesida.