September

08. Administrasjonsutval

17. Kommunestyret

24. Formannskap

 

Oktober

07. Kontrollutval

13. Eldreråd

13. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

14. Samfunnsutval

14. Velferdsutval

15. Kommunestyret

20. Administrasjonsutval

29. Formannskap

November

05. Administrasjonsutval

05. Kommunsestyret

10. Velferdsutval

11. Samfunnutval

19. Formannskap

27. Formannskap

Desember

01. Eldreråd

01. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

01. Velferdsutval

02. Kontrollutval

02. Samfunnsutval

10. Kommunestyret 

14. Administrasjonsutval