Har du behov for helsehjelp som ikkje kan vente, så ring 113. Det jobbast på spreng med å løyse situasjonen, men slik situasjonen er kan det ta tid å utbetre alt.