Fasttelefonnettet er per no ute av drift. Mobilnettet er oppe og går. Alle nødnummer fungerar som normalt. Enn så lenge driftar vi som vanleg, men vi følgjer utviklinga fortløpande. 

Ved behov for øyeblikkelig helsehjelp som ikkje kan vente, så ring 113.