Pakka omfattar fire ulike ordningar, m.a. støtte til verksemder som vil tilby sommarjobb for ungdom - søknadsskjema for den ordninga finn du her .
OBS! Søknadsfrist 20.juni 2020.

Du kan lese meir om dei ulike ordningane i tiltakspakka her.

Spørsmål om ordningane kan stillast til kultur- og næringssjef Asbjørn Storrusten  e-post ; as@seljord.kommune.no eller tlf;  917 96 785.

Send enkel søknad til: post@seljord.kommune.no, merka Lokal tiltakspakke.