Meddomar for jordskifteretten:

 • Torunn Raftevold Rue
 • Solveig Ullebust Hagen
 • Svein Kjetil Lønnestad
 • Gunleik Mæland
 • Paul Windt
 • Marianne Vadder

Meddomar for Vest-Telemark tingrett:

 • Ingunn Flatland
 • Ingunn Furuvald
 • Maria Groven
 • Aud Jonskås
 • Gunhild Kaasa Dehli
 • Anne Gry Tveito Særsland
 • Veronica Rue Flatland
 • Marita Byggstøyl Dyrland
 • Gunhild Sundbø
 • Trond Johnsen
 • Terje Kyrkjerud Vaa
 • Geir Olav Berge
 • Kahled Shaker
 • Vidar Persson
 • Runar Kleiv
 • Torje Aasan
 • Terje Haugland
 • Robert Dahl

Lagrettsmedlemmar og meddommar til Agder Lagmannsrett:

 • Vidar Sudgarden
 • Åsbjørg Moland
 • Eyvind Gunleif Oland
 • Gunhild Sundbø

Forslag på namn på skjønnsmedlem frå Seljord kommune til Vest Telemark tingrett:

 • Henry Mæland
 • Paul Windt
 • Solveig Ullebust Hagen
 • Marianne Vadder
 • Gunn Marit Sandsdalen Lind
 • Torunn Raftevold Rue
 • Svein Kjetil Lønnestad
 • Vidar Sudgarden
 • Gunnar Eilefstjønn