Seljord kommune - kunngjering:
Folkemøte på Granvin 1.april med tema høyring - rullering av kommuneplanens arealedel for Seljord kommune, blir diverre avlyst. Vi oppmodar innbyggarar som har spørsmål eller innspel til å kontakte Seljord kommune innan høyringsfristen 1 .mai. Ta kontakt med kommunen på 35 06 51 00, eller send e-post til post@seljord.kommune.no.