Ordførar Beate Marie Dahl Eide delte ut prisane på 17.mai-arrangementet i Seljord. 
Det er Seljord kommune og Sparebankstiftinga Seljord som kvart år delar ut kulturprisen og kulturstipendet. Kulturprisen består av ein sjekk på 20 000 kroner og ein bronseskulptur laga av Ellen Grøstad.  Kulturstipendet består av ein sjekk på 20 000 kroner og eit diplom.

Du kan lese ordføraren si tale til dei verdige prisvinnarane her.

Du finn meir informasjon om kulturprisen og kulturstipendet her