"Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen. God informasjon, veiledning og spørsmål og svar ligger på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.  Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren."
Les meir om ordningane på www.lottstift.no og www.kulturradet.no