Elevar/føresette vert varsla gjennom skulen sine digitale meldingskanalar. Andre klassetrinn møter som vanleg på skulen.
 
Alle elevar i 9.trinn må gjennomføre hurtigtest i løpet av fredagen. Hurtigtestar kan hentast på Granvin kulturhus eller Joker Flatdal. Der er det rettleiing til bruk av test og informasjon om kva du skal gjere om testen er positiv.
 
Smittesporing er i gang, og nærkontakter vert kontakta. Kommunen fylgjer situasjonen nøye og det vil komme oppdatert informasjon i løpet av fredagen.

Beredskapsleiinga