Framlegget frå rådmannen er at Seljord kommune no opphevar innreiseforbodet til Seljord, men at ein beheld karantenepåbod for dei som kjem frå Oslo og Viken (unnateke Kongsberg) for å hindre smittespredning frå desse områda. Oppdatert informasjon kjem når kommunestyret har gjort vedtak i saka.

Møteinnkallinga til kommunestyret kan du lese her.