• Kommunehuset blir stengt for besøkande frå og med 13.3. I fyrste omgang gjeld dette for dei komande to vekene. Publikum kjem inn etter avtale med sakshandsamar, finn telefonnummer her. (Dokumentet blir opna som PDF)
  • Sentralbordet er ope frå kl. 8.00-15.30 kvar dag i same periode, tlf. sentralbord 35 06 51 00