På grunn av ferieavvikling og derfor lite folk til stades, så blir kommunehuset stengt.
Ringe sentralbordet om du treng å kontakte tilsette.