Forslag til kommunal planstrategi for Seljord kommune for kommunestyreperioden 2020-2023 blei handsama i kommunestyret 18.06.2020, i sak 70/20. Det blei vedteken at den leggjast ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les alle dokumenta: Forslag til planstrategi, med utfordringsnotat og oversiktsdokument for folkehelse.  

Høyringsfrist er 10. august 2020. 

Send innspel til post@seljord.kommune.no