Vi har ein lokal lotteri-stasjon i Seljord, den står på Seljord camping nede ved gapahuken på Bjørge.  Målet er å redusere mengde plastsøppel og avfall langs vatn og vassdrag, og du kan vere med.  Det er enkelt, instruksjon finn du på stasjonen og her.  Og i tillegg kan du altså vinne 1000,- kr! 

Vest-Telemark Blad har også skrive om dette, les artikkelen her.