Seljord har ikkje lokale retningsliner som gjeld smittevern nå, men desse nasjonale juleråda gjeld oss alle.