• Vest-Telemark PPT stengt:
    Som følgje av kornautbrudd og tiltak for å hindre smitte  er PP kontoret stengt  i perioden 16.- 27. mars. For same periode blir alle møte med skular og barnehagar avlyst. Sakshandsamarane arbeider frå heimekontor. I einskilde saker vil det vere mogleg med telefon/digital kontakt. Ved ev. spørsmål ring dagleg leiar på tlf 35068300 / 40920833
  • Renovest - informasjonsskriv
  • Vest-Telemark brannvesen - feiing og tilsyn