Høyring om ny kommunedelplan for Helse og omsorg. Frist for merknader er 13.januar 2021

Publisert
Denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Seljord kommunevåpen

Seljord kommunevåpen

Seljord kommune starter no arbeidet med ny kommunedelplan for helse og omsorg 2021-2033 for Seljord kommune. Kommunestyret vedtok den 15. oktober å legge forslag til planprogram til ny kommunedelplan for helse og omsorg ut til offentleg ettersyn i, i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 11-13.
Planprogrammet skisserer aktuelle tema, framdrift, organisering, medverknad og behov for utgreiingar.  
Frist for merknader til planprogrammet er sett til 13. januar 2021.

Du finn meir informasjon under Høyringar