Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Faktasida er delt inn i ulike tema. Klikk her
Du finn informasjon om utvida opningstilbod i barnehage og SFO på faktasidene, sjå Barnehage og skule.

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Høyring kommuneplanens arealdel

Kunngjering: Folkemøte på Granvin 1.april med tema høyring- rullering av kommuneplanens arealedel for Seljord kommune, blir diverre avlyst. Vi oppmodar innbyggarar som har spørsmål eller innspel til å kontakte Seljord kommune innan høyringsfristen 1 .mai. Sjå meir informasjon under. Ta kontakt med kommunen på 35 06 51 00, eller send e-post til post@seljord.kommune.no.
-----------------
Seljord kommune varslar med dette at arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel har vore til 1. gongs handsaming i kommunestyret.

Vedtak i Kommunestyret sak 10/20 - 06.02.2020: Kommunestyret vedtek å leggje forslag til kommuneplan for Seljord 2020 - 2032 ut til offentleg ettersyn jf. PBL §11-14.

Alle endringsforslag eller kommetarar til planforslaget må vere levert innan høyringsfristen som er satt til 1. mai 2020. Innspel sendast elektronisk til post@seljord.kommune.no og merkast høyring kommuneplan.

Høyringsdokument: