Høyringsdokument til regional klimaplan for Vest-Telemark 2022-2030: