Brukarane av helsestasjonstenesta skal framleis få god oppfølging under koronautbrotet. I perioden frå 16. mars til 27. mars er det avgrensa kontakt med brukarane. Ny vurdering vil bli gjort og formida fortløpande. Les meir om korona-utbrot og tilbod