Dette kan gjerast gjennom bruk av frivillige som besøksvenn, delta i aktivitetar som t.d. å lage musikk, sykling, grilling, babysang, lese høgt saman med eldre.
I stillinga som frivilligkoordinator skal Kelly m.a. rekruttere frivillige, matche frivillige med eldre og starte opp aktivitetar for eldre.

Er du interessert til å kunne bidra med noko for andre?
Ta kontakt med Kelly om du er interessert å bli frivillig, ta ein uforpliktande prat om kva du kan bidra med.