Regjeringa har vedteke at alle landets barnehagar og skular førebels er stengde grunna korona frå 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenga. Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skule og barnehage gjer unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjonar. 

Vi minner om at fakturaen med betalingsfrist 20.mars er faktura for februar. Den er for heil månad.

Du kan lese meir om lokale ordningar på faktasidene våre om Koronaviruset

Du kan lese pressemeldinga frå regjeringa på regjeringen.no