SFO skal inntil vidare fylgje smittevernsrestriksjonane etter gult nivå. Det betyr at det framleis er krav til reinhald og smittevern og å halde avstand, og vi må framleis oppretthalde visse krav til gruppeinndeling og kohortar.

Vi ligg på gult nivå fram til hausten, men det kan vere aktuelt å skifte nivå viss endringar i smittespreiinga.

Barna skal framleis ha med niste, drikke får dei  i SFO. Kostpengane blir framleis redusert til berre å dekke drikke.

Udir skriv fylgjande om dei ulike fargenivåa:
"Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges." "Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. I dag er tiltakene i barnehager og skoler på et rødt nivå, men det er allerede nå mulig å nedjustere til gult nivå. Fra høsten 2020 kan barnehager og skoler planlegge for gult nivå."
 

Lenke til Udir.