Vi ligg på gult nivå fram til hausten, men det kan vere aktuelt å skifte nivå viss endringar i smittespreiinga. 
Barna skal framleis ha med niste, mjølk får dei  i barnehagen.
Barnehagane vil vere stengt som vanleg i veke 28, 29 og 30.
Udir skriv fylgjande om dei ulike fargenivåa:
"Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges." "Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. I dag er tiltakene i barnehager og skoler på et rødt nivå, men det er allerede nå mulig å nedjustere til gult nivå. Fra høsten 2020 kan barnehager og skoler planlegge for gult nivå."
I beredskapsplan for barnehageeigarer står fylgjande:
"Barnehageeier må: sikre at barnehagene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale myndigheter ut fra smittesituasjonen til enhver tid"

Lenke til Udir - Veiledere for ansatte i skole og barnehage