Grunnleggande informasjon om nyttige tenester på nettet er ein del av tilbodet "Datahjelp i Seljord" i haust. Tema den 29. er helesenorge.no og koronapass, og dessutan blir det ei kort innføring og orientering om KOMP. KOMP er ei enkel datamaskin til kommunikasjon, også til bruk for folk utan datakunnskap. "Datahjelp i Seljord" er for folk som treng hjelp for å kome i gang med å bruke mobil, nettbrett eller PC. Neste temamøte er på frivilligsentralen 5. oktober, da er tema NAV og banktenester. Det er biblioteket og frivilligsentralen som står for tilbodet, med støtte frå Vest-Telemarkrådet.