Her kan du lese heile dokumentet, datert 04.05.20. Seljord kommune har ikkje lokale forskrifter, altså er det desse som gjeld. Ta kontakt med den einskilde campingplass for nærare informasjon om konkrete tilhøve der.