Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bustadtilskot til utbetring/tilpassing

 • Generelt om tjenesten

  Målgruppe

  • Personar med funksjonsnedsetjing.
  • Eldre som ønskjer å utføre førebyggjande tilpassingstiltak.

  Kriterium/vilkår

  Økonomien din vil ha tyding for om du kan få tilskot til tilpassing av bustad.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Husbanken

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt § 15 i bustøttelova.

  Lover

  Bustøttelova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Tilskot til tilpassing blir søkt i den kommunen du bur i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

  Vedlegg

  Vedlegga går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogeleg. Dersom ein ikkje kan gjere eit vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 20:31