Kontraktene gjeld for perioden 2021- 2025. Anbodspapira kan hentast på denne sida Mercell.com. Hjelp til innlogging kan ein få via tlf 21 01 88 00.