Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Klikk her

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Behandlingsreise til utlandet

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Behandlingsreise til utlandet er eit supplement til ulike behandlingstilbod som finst i Noreg. Dei fleste behandlingane skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyane.

  Målgruppe

  Personar som har

  • astma, kroniske lungesjukdommar og atopisk eksem (born og unge)
  • psoriasis
  • betennelsesaktig revmatisk sjukdom
  • seinskadar etter poliomyelitt (postpolio)

  Kriterium/vilkår

  Du må ikkje lide av andre alvorlege sjukdommar som til dømes

  • angina pectoris / nyleg hatt hjarteinfarkt
  • hjartesvikt
  • ubehandla høgt blodtrykk
  • kreftsjukdom (det skal gå tre år etter avslutta behandling)
  • alvorlege psykiske lidingar

  Legen vil kunne gje deg fleire opplysningar om kva for sjukdommar som kan hindre deg i å reise. Alle som søkjer må i utgangspunktet kunne greie seg sjølve.

  Pris for tenesta

  Du må betale ein eigendel. Born og ungdom betaler ingen eigendel.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Behandlingsreiser til utlandet
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført


  Skjema


  Søknad om behandling i utlandet

  Vedlegg

  Epikrise frå revmatolog (ikkje eldre enn fem år) og andre viktige opplysningar som kan vere viktige

  Søknadsfrist

  Sjå lenkje Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrar, dokument, kart og liknande.

  Søknaden sendes til

  Skjema skal sendast samla til

  Oslo universitetssykehus HF
  Seksjon for Behandlingsreiser
  Rikshospitalet
  Postboks 4950 Nydalen
  0424 Oslo

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknaden blir medisinsk vurdert av ein lege i Behandlingsreiser.

  Saksbehandlingstid

  Tida varierer etter kva slags behandling du søkjer om. Du får melding i god tid før avreisa.

  Klagemulighet

  Det er ikkje høve til å klage, men du kan sende inn tilleggsopplysningar som kan endre prioriteringa.

  Merknader


 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 20:24
  Gyldig fra
  2011-04-19