Kommunehuset

Kommunehuset og sentralbordet er opent mellom kl. 09.00-14.00 på telefon 350 65 100. Ynskjer du å prate eller møte med tilsette i kommunen, ber me om dette blir avtala på førehand. Du kan kontakte tilsette på telefon frå kl 07.45 - 15.30 kvar dag. Her finn du telefonliste og kontaktinformasjon. Alle besøkande må registrere seg ved sentralbordet, og vi ber om at alle spritar hendene før dei går vidare.

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen:  
Brukarane av tenesta får nå oppfølginga som før koronakrisa. Fram til medio august er helsestasjoen lokalisert på legekontoret. Kontakt: Helsesjukepleiar tlf. 908 90 005 eller 35 06 52 50. Jordmor har kontor på Heddeli og kan kontaktas på mob. 905 98 106, evt. Jordmorvakta om det hastar på tlf 35 02 16 24.

Viktig informasjon for helsestasjonstenesta og svangerskapsomsorgen

Ring før du kjem til alle konsultasjonar, også jordmorvakta
Kom aleine. Søsken/partnar kan ikkje vere med 
Bli heime om du er forkjøla eller har andre symptom, og ta kontakt for vurdering og evt. ny avtale 
Ved behov blir smittevernutstyr nytta
https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide

Symjehallen

Symjehallen er stengt for fritidsbading frå og med fredag 26. mars 2021. Symjehallen opnar att til hausten.

For meir informasjon:  
Kontakt Seljord symjehall ved hallstyrar Arek Smich 405 80 310 eller kultursjef Asbjørn Storrusten 917 96 785