Forskrift om karantenepåbod for folk som har våre i Oslo og Viken fylker, utanom Kongsberg kommune - 15.04.20

Innreiseforbodet til Seljord vert ikkje vidareført. Seljord kommunestyret vedtok i dag, onsdag 15.4. 20, nye lokale forskrifter for Seljord kommune gjeldande t.o.m. 22.4.20. Det er i forskriftene karantenepåbod for folk som har vore i Oslo og Viken fylker, utanom Kongsberg kommune.

Det er framleis ikkje høve for personar busett utanfor Seljord kommune å opphalde seg på fritidseigedom i kommunen jfr. nasjonale forskrifter.