Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Råd og utval ved Seljord ungdomsskule

2017-18

Kontaktlærar for elevrådet: Roar Slinde.

Verneombod: Anne Marthe Lindheim.

Elevtillitsvalde:
 • 8A: Malin Manheim , Torjus Våge Lia. Vara: Anette Myrvang, Øyvind Høgetveit
 • 8B: Guro Margit Bjørge, Herman Hogstad Sveinsson. Vara: Ido Hiis, Emil Øverbø
 • 9A: Marte Sollid Tveit, John Haugen Kultan Vara: Helene Smeland, Masiullah Rasoli
 • 9B: Selma Brekkan, Såmund Velta. Vara: Marwa F. Abdulahi, Ivar Torsdalen
 • 10A: Malin Tengren Person, Åsmund Stundal Tufte. Vara: Gjertrud Raftevold Rue, Benjamin Iversen Klinga
 • 10B: Juni Groven Johansen, Sindre Vindfjell. Vara: Marie Bjålid, Marius Greiner

Elevrådet:

 • Leiar: Åsmund Stundal Tufte
 • Nestleiar: Malin Tengren Person

Klassekontaktar (foreldre):

 • 8A: Jorunn Hegni, Kari Synnøve Skoland Rue
 • 8B: Else Eilefstjønn, Tone Langesæter
 • 9A: Lene Brekke, Lene Braaten
 • 9B: Marieke Nieuwenhuize, Eirin Hovda Brekkan
 • 10A: Torill Lie Aagaard, Jorunn Barstad Birkrem
 • 10B: Dag Sveinung Moen, Berit Lillian Valhovd

Klassekontaktane utgjer foreldrerådets arbeidsutval, (ein frå kvar klasse).

Samarbeidsutvalet/Skulemiljøutvalet:

 • Elevrådsrepr.: Åsmund Stundal Tufte, Malin Tengren Person
 • Lærarrepr.: Heidi Irina Brauti, Anders Walle
 • Foreldrerepr.: Jorunn Hegni, Else Eilefstjønn, Lene Brekke, Lene Braaten, Torill Lie Aagaard, Dag Sveinung Moen
 • Andre tilsette: Linda Torsdalen Angre
 • Kommunerepr.: Eilev Bjørge. Vara: Mogens Iversen
 • Rektor: Knut Haugan

Skulemiljøutval:

 • Leiar: Anders Walle
 • Nestleiar: Heidi Irina Brauti

FAU:

 • Leiar: Lene Brekke
 • Nestleiar: Jorunn Andrea Hegni

Ungdomsrådet:

 • 8A: Øyvind Høgetveit. Vara: Gunhild Barstad Slinde
 • 8B: Ingeborg Garvik. Vara: Guro Margit Bjørge
 • 9A: John Haugen Kultan. Vara: Guro Bjørge
 • 9B: Karsten Nieuwenhuize. Vara: Ivar Torsdalen.
 • 10A: Malin Tengren Person. Vara: Marius Aarhus 
 • 10B Marie Bjålid. Vara: Asbjørn Lognvik

Referat frå møta i Skulemuljøutvalet finn de på Fronter – felles foreldrerom Seljord ungdomsskule.

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk